Generelle vilkår

Panelet til ConnectOpinions er et initiativ fra Panel Inzicht B.V., registrert i handelsregisteret for handelskammeret under nummer 56080239. Dette panelet er opprettet i samarbeid med Cint A.B. og Qassa.

Nedenfor finner du rettigheter og plikter som panelmedlem i ConnectOpinions beskrevet trinnvis. Ved registrering er du enig med følgende punkter:

 

Artikkel 1: Gyldighet; avtale.

1.1 Disse generelle vilkårene gjelder for din bruk av tjenesten til ConnectOpinions, inkludert, men ikke begrenset til (1) medlemskap i et forbrukerpanel eller underpanel av ConnectOpinions, (2) bruk av og / eller tilgang til nettstedet, (3) deltakelse i et spørreskjema eller en undersøkelse som tilbys, leveres, arrangeres eller administreres via ConnectOpinions og (4) kvalifikasjon til og / eller motta utbetaling av belønninger, incitamenter, rabatter og priser som tilbys for bestemte kampanjer og aktiviteter, inkludert, men ikke begrenset til, å fullføre spørreskjemaer. Panelet i ConnectOpinions er et forbrukerpanel hvor du kan delta gratis. Deltakere har ingen forpliktelser vedrørende forbrukerpanelet, unntatt forpliktelsene nevnt i disse vilkårene. ConnectOpinions forbeholder seg retten til å nekte, begrense, forby og / eller avvise deg tilgang til, bruk av og / eller deltakelse i tjenestene, til enhver tid, uansett grunn.

1.2 Avtalen er underlagt Nederlandsk lov

 

Artikkel 2: Når kan du delta?

2.1 Medlemskapet i panelet er vanligvis tilgjengelig for personer som oppfyller kravene til medlemskapet, inkludert, men ikke begrenset til, kravene til alder (16 år eller eldre) og geografisk beliggenhet (bosatt i Norge). Kravene til panelmedlemskap kan variere per panel eller underpanel av ConnectOpinions. Vi tillater bare ett medlem per unik e-postadresse. ConnectOpinions kan nekte å tilby sine tjenester til noen, til enhver tid, uansett grunn, uten å spesifisere grunner.

2.2 Hvis flere kontoer brukes i ett hus, er det streng kontroll på den separate forvaltningen av disse kontoene. I tillegg kan det ikke være noen likheter mellom disse kontoene. Hvis vi oppdager at disse generelle vilkårene blir brutt, vil vi blokkere kontoene.

 

Artikkel 3: Registrering/bli medlem

3.1 Ved registrering må dataene fylles ut ærlig.

3.2 Kun én registrering per person er tillatt. Medlemskap er spesifikt for personen som registrerer seg for medlemskapet med panelet. Du erkjenner at du får tilgang til,  bruk av og / eller delta i tjenester i jobb som frilanser og at intet forhold som agent, samarbeidspartner, fellesforetak, arbeidsgiver eller franchisetaker er underforstått eller inngått som følge av denne avtalen.

3.3 Hvis detaljene endres, må disse justeres så snart som mulig (for eksempel når du har ny e-postadresse eller en annen postadresse).

3.4 Alle detaljer forespurt fra deg må fylles ut.

3.5 Som panelmedlem er du ansvarlig for sikkerheten til brukernavn og passord, og du er ansvarlig for bruk, uansett om det er tillatt eller ikke, av medlemskonto. ConnectOpinions anbefaler sterkt at du ikke bruker et nasjonalt forsikringsnummer, et finansielt kontonummer eller et annet identifikasjons- eller kontonummer som brukernavn eller passord.

3.6 Du må kun registrere deg hvis du er oppriktig interessert til og bli medlem i panelet. Hvis det oppdages at du har gjort feil eller falsk registrering, blir kontoen din tilbakekalt, og du vil miste alle inntektene dine.

3.7 Pass på at e-postadressen din alltid er tilgjengelig. Hvis vi mottar en rapport om at e-postadressen din ikke er tilgjengelig, blir det ikke sendt noen e-post til deg. Når du forventer å ikke motta e-post fra ConnectOpinions fordi e-postadressen din ikke har vært tilgjengelig, vennligst kontakt info@connectopinions-norge.eu.

 

Artikkel 4: Deltakelse i undersøkelser og lagring

4.1 Ved registrering for panelet gir du tillatelse til å motta e-post fra panelet. Antall e-postmeldinger du mottar varierer fra 0 til 10 e-postmeldinger per dag.

4.2 E-post er rettet mot målgrupper, så det er mulig at du får mindre eller flere e-poster enn  andre medlemmer.

4.3 Du kan ikke registrere den samme e-postadressen to ganger.

4.4 Poengene som er nevnt i invitasjonene til ConnectOpinions gjelder gebyret du vil motta for å fullføre undersøkelsen. Når du ikke er med i målgruppen i undersøkelsen eller når det er nok deltakere, vil poengene ikke bli tildelt.

4.5 Du mottar økonomisk kompensasjon for å fylle ut spørreskjemaer. Derfor må du angi ditt navn, IBAN-nummer og BIC-kode i din personlige konto på ConnectOpinions. Denne BIC-koden er nødvendig for å behandle betalingen din via SEPA. BIC-koden fylles automatisk inn etter at du har angitt ditt IBAN-nummer.

 

Artikkel 5: Vinne priser

5.1 Hvis du vinner en pris på panelet utviklet av ConnectOpinions, gjelder følgende betingelser: Priser betales kun hvis du overholder vilkårene; prisene blir betalt / sendt til adressen / kontoen du har oppgitt med din registrering. Pass på at denne informasjonen alltid er oppdatert. Utfylling av spøreundersøkelser fra ConnectOpinions er helt på egen risiko.

5.2 Når det er mulig, prøver vi å organisere noen spesialtilbud / kampanjer for våre medlemmer. Dette kan omfatte: utlodding av en pris(muligens levert av en kunde), rabatt på produkter (mulig etter gjennomføring av en undersøkelse). Ingen rettigheter kan utledes fra å organisere rabatter eller kampanjer; for eksempel som tillegg eller som erstatning for faste avgifter for å fullføre undersøkelser, eller som bonus og hvor ofte disse er organisert.

5.3 ConnectOpinions avstår fra plikten til å organisere rabatter eller pris kampanjer.

5.4 ConnectOpinions kan ikke holdes ansvarlig for kampanjer eller produkter som er sendt til deg på vegne av direkte partnere. Når du mottar et kommunikasjonsuttrykk på vegne av våre partnere, så kommuniserer vi alltid avsenderen av uttrykket. Vi anbefaler deg å lese nøye de generelle vilkårene til den aktuelle partneren.

5.5 Med unntak av hva som er forbudt i henhold til gjeldende lovgivning, anerkjenner og godtar du at ConnectOpinions aldri kan holdes ansvarlig for indirekte, tilfeldige, spesielle kriminelle konsekvenser og / eller skader, uansett årsak  uansett om ConnectOpinions er klar over muligheten for at slike skader kan eksistere. Hvert krav og hver uenighet som oppstår fra eller relatert til din bruk av tjenestene og / eller disse generelle vilkårene, må sendes innen ett år etter at et slikt krav eller uenighet har oppstått.

 

Artikkel 6: Utbetaling av balansen

6.1 I forbindelse med bruken av tjenestene har du muligheten til å motta belønninger, incitamenter og deltakelser i premie utlodning Informasjon, offisielle regler og generelle vilkår for belønninger, incitamenter og premie utlodning kan være tilgjengelige på nettsiden for et panel i begynnelsen eller ved slutten av en undersøkelse, i undersøkelse invitasjoner og / eller på nettstedet til ConnectOpinions og / eller via direkte partnere. Incitamenter og / eller priserkan beskrives i nyhetsbrev eller andre former for kommunikasjon som distribueres eller publiseres av ConnectOpinions og / eller via direkte partnere. Belønninger og priser kan ikke overføres.

6.2 Du kan be om en utbetaling når du har en saldo på minst 1.000.000 poeng. Bare med en balanse på 1.000.000 poeng representerer disse en faktisk motverdi i euro, nemlig 12,50 euro per 1.000.000 poeng. Opptil 1.000.000 poeng representerer poengene bare en fiktiv motverdi i euro:

  • 1.000 poeng = 1,25 fiktiv euro cent
  • 5.000 poeng = 6,25 fiktiv euro cent
  • 100.000 poeng = 1,25 fiktiv euro

6.3 En utbetaling kan gjøres via bankkonto og gjøres under vilkårene i SEPA. For å be om en utbetaling må du angi ditt navn, IBAN nummer og BIC kode i din personlige konto med ConnectOpinions.

6.4 Utbetalinger kan kun bli forespurt per 1.000.000 poeng. Resterende saldo vil forbli på kontoen din. Så du kan fortsette å lagre for neste utbetaling.

6.5 Din Betalings forespørsel vil bli sjekket og behandlet innen 30 virkedager etter forespørselen. Ingen rettigheter kan utledes fra ConnectOpinionss betalingsperiode.

6.6 En bankkonto kan bare brukes til en konto hos ConnectOpinions. Når dette brukes til flere kontoer, har ConnectOpinions rett til å tilbakekalle alle kontoer til den aktuelle deltaker.

6.7 Den (elektroniske) administrasjonen av ConnectOpinions gjelder som bevis for utbetalingen, forvent i tilfelle skriftlig motbevis fra deg som styremedlem.

6.8 Hvis du tjener penger via undersøkelsene til ConnectOpinions, har du inntekt fra "annet arbeid". Dette kan få konsekvenser for skatten du må betale. Innenfor annet arbeid skiller skattekontoret blant annet mellom "å utføre jobber for familie og venner, mot kompensasjon til utgiftene". Du trenger ikke å nevne denne inntekten på selvangivelsen. Skattekontoret gir ingen klar uttalelse med hensyn til "Inntekter fra deltakelse i elektroniske paneler". ConnectOpinions anser medlemmet ansvarlig for å erklære eller ikke erklære balansen opptjent via ConnectOpinions. ConnectOpinions er aldri ansvarlig for eventuelle krav eller bøter du mottar på grunn av feil eller feil rapportering av din betalte balanse via ConnectOpinions.

 

Artikkel 7: Personvern og personopplysninger

7.1 For å kunne tilby sine tjenester, må ConnectOpinions behandle dine personopplysninger. ConnectOpinions inkluderer personopplysningene i en fil som er registrert ved Autoriteit Persoonsgegevens (autoritet personlige data), under nummer: M1468571.

7.2 ConnectOpinions sikrer at behandling av personopplysninger er i overensstemmelse med gjeldende (personvern) lover, inkludert forskriften når det gjelder e-postmarkedsføring som fastsatt i telekommunikasjonsloven. Dine opplysninger kan aldri spores tilbake til deg som enkeltperson og vil kun bli brukt til intern rapportering av ConnectOpinions og dets partnere. Dine svar og opplysninger vil kun bli analysert i kombinasjon med andre data, og kan heller ikke spores tilbake til deg som enkeltperson, med mindre du gir uttrykkelig tillatelse til dette. Personvernregler nevnt på connectopinions-norge.eu gjelder for bruk av disse dataene av ConnectOpinions.

 

Artikkel 8: Tjenestetilbud

8.1 ConnectOpinions har samlet sine tjenester med størst mulig forsiktighet, men med unntak av garantier, løfter eller erstatning av noe slag. I særdeleshet garanterer ConnectOpinions ikke at:

  • Tjenestene vil fungere uten avbrudd, er fri for virus, trojanere og andre feil og / eller feil, og heller ikke at feil kan løses;
  • E-postene med tilbudt informasjon er aktuelle, oppdaterte, pålitelige og juridiske;
  • Ikke er noen ufullstendig eller feil informasjon i opptjent balanse;
  • tredjeparter vill ikke bruke tjenestene ulovlig.

8.2 ConnectOpinionss tjenester er til personlig, ikke kommersiell bruk. Du kan bare bruke tjenestene når og hvis tilgjengelig. ConnectOpinions forbeholder seg retten til å justere, endre, kansellere, begrense eller blokkere tilgangen til sine tjenester eller deler av det, til enhver tid og uten varsel, uansett grunn eller uten begrunnelse. ConnectOpinions tilbyr sine medlemmer muligheten til å delta i undersøkelser og tjenester fra ConnectOpinionss direkte partnere, nemlig konkurranser; rabattkoder; og andre lignende kampanjer. Deltakelse i undersøkelser er helt frivillig.

8.3 ConnectOpinions gjør all rimelig innsats for å beskytte tjenesten mot tap og / eller enhver form for ulovlig bruk av dine personlige data eller din konto. ConnectOpinions implementerer hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for dette mens man vurderer teknologiens tilstand

8.4 ConnectOpinions har rett til midlertidig å sette sin tjeneste ut av bruk eller å begrense den, dersom dette er nødvendig for vedlikehold eller justering, uten å være forpliktet til å betale erstatning.

8.5 Panel Inzicht B.V. Kan kombinere paneler eller å dele dem så lenge tjenestenes natur forblir den samme.

 

Artikkel 9: Nettstedets innhold

9.1 Til tross for den konstante omsorg og oppmerksomhet som ConnectOpinions gir til utformingen av nettstedet og dataene der, kan ConnectOpinions ikke garantere at dataene og innholdet på nettsiden er fullstendig, korrekt eller kontinuerlig aktualitet.

9.2 ConnectOpinions kan aldri holdes ansvarlig for innholdet på nettstedet og er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader som kan oppstå fra de relevante uttrykkene.

9.3 Ingen rettigheter kan utledes av informasjon på nettstedet connectopinions-norge.eu og i hvilken grad denne informasjonen er egnet for det formål som du konsulterer informasjonen. All informasjon, produkter og tjenester tilbys i sin faktiske tilstand og garanti eller forsikring med hensyn til deres soliditet, egnethet for et bestemt formål eller på annen måte

 

Artikkel 10: Brukerinnhold

10.1 Du er den eneste personen som er ansvarlig for alt innhold, materiale, informasjon og kommentarer du bruker, laster opp, legger inn eller sender inn i forbindelse med tjenestene ("brukerinnhold"). Du er den eneste personen som er ansvarlig for alle godkjenninger, tillatelser og / eller tillatelser fra tredjepart som kreves for brukerinnholdet. Hvis du sender inn brukerinnhold, kan brukerinnholdet gjøres offentlig tilgjengelig og deles med tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til, kunder fra ConnectOpinions, kunder fra ConnectOpinionss kunder og eksterne tjenesteleverandører. Brukerinnhold kan også være lyd, video, bilder eller likheten til en person som sender brukerinnholdet og kan ikke inneholde innhold som er beskyttet av opphavsrett eller er beskyttet av opphavsrett eller er handelsmerke av tredjeparter. Brukerinnhold kan ikke inneholde lyd, video, bilder eller likheten til en annen person enn brukeren. Du vil ikke motta noen kompensasjoner for brukerinnhold.

10.2 Ved å bruke, laste opp, sende inn eller sende brukerinnhold i forbindelse med tjenestene, gir du herved ConnectOpinions en evig, ikke-overførbar, ubegrenset, ikke-overførbar, verdensomspennende avgiftsfri rett og lisens til å behandle, kopiere, sende, publisere, vise, opprette avledet arbeid, reprodusere, justere, distribuere eller bruke , endre eller spre på hvilken som helst måte uten noen form for kompensasjon eller varsel.

10.3 Du er den eneste personen som er ansvarlig for brukerinnholdet, og ConnectOpinions kan ikke og vil ikke gjennomgå alt brukerinnhold og ConnectOpinions er ikke ansvarlig for brukerinnholdet. ConnectOpinions forbeholder seg retten til å fjerne, flytte eller behandle brukerinnhold, som ifølge ConnectOpinionss oppfatning er: (i) i strid med disse generelle vilkårene, (ii) i strid med opphavsrett eller varemerker eller (iii) fornærmende, fornærmende, uanstendig eller ellers uakseptabel adferd

 

Artikkel 11: Generelt

11.1 Hvis du ikke har vært aktiv for panelet i løpet av seks måneder (ikke innlogget, ikke lest noen e-post, ikke registrert noen brukere osv.) blir ditt medlemsskap automatisk, uten varsel, avsluttet. Saldoen kreditert til kontoen din til det nåværende tidspunktet, bli kansellert og kontoen din vil bli ødelagt.

11.2 ConnectOpinions har alltid rett til å tilpasse disse generelle vilkårene og vil informere deg om dette så godt som mulig.  Du finner den gjeldende versjonen av de generelle vilkårene på connectopinions-norge.eu. Etter justering av de generelle vilkårene, er de gamle generelle vilkårene ugyldige. Eventuelle uoverensstemmelser kan kun sendes til den autoriserte domstol i Nederland. Nederlandsk lov gjelder for dette panelet og disse generelle vilkårene.

11.3 ConnectOpinions kan alltid justere dette panelet, for eksempel endre priser og tildeling av balansen.

11.4 Hvis du ikke er enig med noen tilpasninger av de generelle vilkårene, må du avregistrere deg selv. Ved å forbli et medlem, godtar du automatisk eventuelle endringer i vilkårene.

11.5 Ved skuffende resultater forbeholder ConnectOpinions seg retten til å kansellere panelet.

11.6 Du er den eneste personen som er ansvarlig for å erklære inntekt du måtte ha tjent via ConnectOpinions til skattekontoret.

11.7 Du samtykker i å erstatte, forsvare og frita ConnectOpinions og dets morselskap, datterselskaper og tilknyttede selskaper og deres respektive medlemmer, ledere, aksjonærer, direktører, ansatte og representanter fra og mot krav, forpliktelser, tap, vurderinger, belønninger, bøter og kostnader og / eller utgifter av noe slag, inkludert, men ikke begrenset til, rimelige advokatkostnader og behandlings kostnader som oppstår eller direkte eller indirekte skyldes: (i) brudd eller brudd på disse vilkårene og betingelsene; og / eller (ii) din bruk av og / eller deltakelse i og / eller tilgang til tjenestene.

 

Artikkel 12: Oppsigelse av medlemskap

12.1 Du kan avregistrere for deltakelse i panelet når som helst ved å logge inn på connectopinions-norge.eu der du kan avregistrere. Du vil da motta en e-post for å bekrefte din avregistrering. Når du bekrefter dette, er du avregistrert fra panelet. Du kan også be om avregistrering via e-post, adressert til info@connectopinions-norge.eu.

12.2 Etter avslutning av medlemskap kan du ikke lenger oppnå en balanse, og balansen som allerede er påløpt, blir kansellert.

12.3 I tilfelle svik, gir ufullstendig eller feil informasjon og i tilfelle du bryter med disse vilkårene, misbruker du rettighetene du har som deltaker i panelet, eller hvis du opptrer på annen måte for å skade panelet, ConnectOpinions har rett med forbehold for alle våre andre rettigheter, å si opp registreringen med umiddelbar virkning og å kansellere kontoen din og balansen som er tilknyttet kontoen.

 

Artikkel 13: Uautorisert bruk

Du godtar å ikke: (i) bruke roboter eller andre automatiserte datautvinningsteknikker for å kategorisere, laste ned, lagre eller på annen måte reprodusere eller distribuere data eller innhold relatert til tjenestene, eller å manipulere resultatene av en undersøkelse, priser, utlodning eller konkurranse; (ii) iverksette tiltak for å forstyrre en nettside(r) eller bruk av et nettsted av en person, inkludert, men ikke begrenset til, overbelastning av et nettsted gjennom "oversvømmelse"eller "postbombing" (iii) sende eller overføre virus, skadede data eller andre skadelige, forstyrrende eller ødeleggende koder, filer eller informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, spionvare; (iv) samle personlige identifiserbar informasjon om en annen bruker av tjenestene; (v) sende uanmeldte e-postmeldinger, inkludert, men ikke begrenset til, kampanjer og / eller reklame for produkter eller tjenester; (vi) åpne, bruke eller vedlikeholde mer enn ett (1) konto medlemskap i panelet; (vii) forfalske eller skjule din sanne identitet; (viii) inkludere en del av et nettsted på et annet nettsted eller endre utseendet på et nettsted; (ix) lenke et annet nettsted til en side, på eller på nettstedet til tjenestene, uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra ConnectOpinions; (x) publisere eller overføre truende, skammelig, fornærmende, uanstendig, pornografisk, umoralsk, støtende eller opprørsk materiale eller innhold som ellers ville kunne skade gjeldende lovgivning (som definert her); (xi) delta i bedrageriske aktiviteter, inkludert, men ikke begrenset til, akselerert gjennomføring av undersøkelser, fullføre den samme undersøkelsen flere ganger, skjule eller forfalske identiteten din, gi falsk informasjon under registreringsprosessen, sende falske eller usanne undersøkelsesdata, innløse eller forsøke å innløse belønninger og / eller incitamenter på en svindelaktig måte og forstyrre undersøkelser; (xii) bruke omvendt konstruksjon på aspekter av tjenestene, eller ta eller utføre handlinger som kan avsløre eller avsløre kildekoden eller forbigående tiltak eller kontroller som brukes til å forby eller begrense tilgangen til et nettsted, innhold eller kode, bortsett fra hvor dette er uttrykkelig tillatt i henhold til gjeldende lovgivning; (xiii) delta i kriminelle eller ulovlige handlinger; (xiv) bruke begrenset innhold (som definert her) som betyr brudd på disse vilkårene og betingelsene; eller (xv) oppfordre og / eller rådgive en person, inkludert, men ikke begrenset til, en ansatt i ConnectOpinions, for å begå en handling som er forbudt i henhold til disse vilkårene. Du erkjenner og godtar at Nederland fullt ut samarbeider med alle juridiske forespørsler om offentliggjøring (for eksempel anmodninger fra retten eller innkallinger).

 

Artikkel 14: Til slutt

14.1 I tilfelle svindel og / eller brudd på ovennevnte regler, blir saldoen din tilbakekalt og kontoen din blir fjernet. Om nødvendig vil dataene bli videresendt til de relevante myndighetene. Din tilgang til panelet blir også blokkert, og du kan ikke delta igjen i fremtiden.

14.2 Som medlem kan du ikke klage på eventuelle feil gjort av ConnectOpinions. Det er gunstig for begge parter hvis dette er rapportert til ConnectOpinions av deg som medlem. Dette vil da bli løst av ConnectOpinions i all rimelighet.

14.3 Til tross for all omsorg som ConnectOpinions gir til panelet og tilhørende tjenester, kan det hende at du ikke er fornøyd. Du kan rapportere klagen din til oss via connectopinions-norge.eu.

14.4 Det er ikke tillatt å sende uønsket e-post til andre personer som leser om panelet om du ikke kjenner denne personen, eller personen ikke har bedt om dette. Hvis dette er tilfelle, blir ditt medlemskap avsluttet.

14.5 Innlegg av uanmeldte meldinger eller sending av meldinger uten nødvendig tillatelse betraktes som spam.

14.6 ConnectOpinions kan ikke anerkjenne noe ansvar for uautorisert bruk av og / eller deltakelse i panelet. Hvis du mistenker eller kunne ha rimelig mistanke om at det har vært feil kredit eller utbetaling fra balansen, er du forpliktet til å rapportere dette til ConnectOpinions. Når du innløser en balanse du har fått ved en feil, er du forpliktet til å betale erstatning til ConnectOpinions.

 

Artikkel 15: Ansvarsfraskrivelse

Tjenestene, inkludert all informasjon, spørreskjema, innhold, materiale, kommentarer og tjenester som tilbys på eller via tjenestene, leveres "i den aktuelle tilstanden". ConnectOpinions gir ikke uttalelser eller garantier uansett art relatert til informasjon, innhold, materiale, kommentarer, spørreskjemaer, produkter eller tjenester som leveres på eller via tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, brukerinnhold. I tillegg avviser ConnectOpinions alle garantier, både eksplisitt og implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, garantien for ikke-overtredelse. Salgbarhet og egnethet for et bestemt formål. ConnectOpinions garanterer ikke at verktøyene, teknologiene eller funksjonene som inngår i tjenestene eller innholdet, materialene, kommentarene, informasjonen og / eller tjenestene som er inkludert der, ikke vil bli avbrutt eller ikke inneholde feil, at feilene vil bli korrigert, slik at systemer eller serveren(e) som støtter tjenestene ikke inneholder virus eller andre skadelige filer. ConnectOpinions tilbyr ikke tilgang til internett og vil ikke være ansvarlig for handlinger eller forsømmelser fra tredjeparter som begrenser eller hindrer tilgang til forbindelse med eller bruk av tjenestene. Vil du bli med oss? Registrer deg.

ConnectOpinions - NO bruker informasjonskapsler. Ved å bruke dette nettstedet eller ved å klikke på samtykke til venstre, samtykker du i bruk av informasjonskapsler og innsamling av informasjon på grunnlag av oss og tredjeparter.