Personvern

 

Versjon

Personvernerklæringen nedenfor er fra 23.05.2018

 

Identitet

ConnectOpinions, registrert i handelsregisteret for handelskammeret under nummer 56080239 (heretter " ConnectOpinions ") er ansvarlig i henhold til databeskyttelsesloven og den generelle databeskyttelsesforordningen.  Vi har registrert behandlingen av dine personopplysninger med personopplysninger, under nummer M1589946. I denne personvernerklæringen angir vi blant annet hvilke data vi kan samle inn og hvordan ConnectOpinions skal bruke informasjonen.

 

Kategorier av personopplysninger

Når du registrerer deg på ConnectNederland.nl blir du bedt om å gi dine (personlige) data. Følgende personopplysninger vil under alle omstendigheter bli behandlet av oss:

  • Navn og adresse
  • e-post
  • Telefonnummer

I tillegg behandler vi også ditt IBAN nummer (for betaling) og profilspørreskjemaet, forutsatt at du har fullført dette.

 

Formål med innsamling av informasjon

Ved registrering på connectopinions-norge.eu ber vi deg om å oppgi dine personlige opplysninger. For eksempel opplysninger som navn, e-postadresse og  adresse. Vi bruker disse opplysningene til å invitere deg til en undersøkelse og utbetale dine saldoer/gevinster. I tillegg har ConnectOpinions muligheten til å sende deg bestemte kommunikasjonsuttrykk, for eksempel fra våre partnere og kunder. I undersøkelsene som du er invitert av ConnectOpinions, blir du bedt om din mening eller for å dele erfaringer om ulike temaer. ConnectOpinions bruker disse dataene til analyseformål og for å forbedre tjenesteytelsen til ConnectOpinions sine kunder. Undersøkelsesdataene behandles anonymt. Videre behandles den på en slik måte at den ikke kan spores tilbake på et individuelt nivå.

ConnectOpinions fokuserer hovedsakelig på undersøkelser via internett. Det er imidlertid mulig at vi inviterer deg til skriftlige, telefon- eller ansikt-til-ansikt-undersøkelser. Du kan bestemme selv om du deltar i disse undersøkelsene. Du er et frivillig medlem av panelet, og du kan alltid avregistrere deg på nettsiden til ConnectOpinions. I tillegg organiserer vi spesielle kampanjer for våre medlemmer, for eksempel rabatter, konkurranser og andre lignende kampanjer.

Det kan skje at kunder mottar (personlig) bakgrunnsinformasjon under en undersøkelse, og lagrer denne. Dette skjer aldri i forbindelse med ditt fornavn, etternavn, telefonnummer eller din e-post, men kun kombinert med en anonym bruker-ID. Tenk på bakgrunnsinformasjon som kjønn, utdanningsnivå, alder, etc.. Denne informasjonen blir brukt til f.eks. følgende formål: 1) For at belønningssystemet vårt skal fungere teknisk, slik at vi kan se om du har fullført en undersøkelse, 2) gjøre (statistisk) analyse av undersøkelser mulig for analysebyråer, 3) for å se om det finnes undersøkelser for deg hos kundene våre, der målet er å redusere muligheten for at du ikke skal bli valgt ut til å delta fordi du ikke tilhører målgruppen. Det finnes analysebyråer over hele verden. Noen av kundene våre er lokalisert utenfor EU. Vi kontrollerer selvfølgelig kvaliteten på deres personvernpolitikk. Vi kontrollerer derfor at hver og en av disse er Privacy Shield.

 

På hvilke andre måter samles informasjon, for eksempel informasjonskapsler?

ConnectOpinions bruker funksjoner og teknikker som sikrer at nettstedet blir både mer brukervennlig og også mer personlig. Informasjonskaplser er det mest kjente eksempelet på slike funksjoner. ConnectOpinions bruker to typer informasjonskapsler, nemlig funksjonelle kapsler og analytiske kapsler.

 

Funksjonelle kapsler

De funksjonelle informasjonskapslene brukes kun for å få de undersøkelsene du mottar fra Opinion Meters til å fungere på riktig måte. Disse informasjonskapslene sikrer for eksempel at en respondent ikke kan delta flere ganger i samme spørreundersøkelse. I noen tilfeller betyr dette også at du kan fortsette der du sluttet, hvis du tar en pause underveis i undersøkelsen.

 

Analytiske kapsler

I tillegg til de funksjonelle kapslene bruker ConnectOpinions analytiske kapsler for panelets nettsted. Disse analytiske kapslene brukes til å analysere nettstedets bruk av connectopinions-norge.eu. Ingen data om annen Internett-bruk er lagret.

Bruk av informasjonskaplser av ConnectOpinions er helt sikker. Ingen personlige opplysninger, som e-postadresse, kan hentes fra informasjonskapslene. Ingen informasjon fra informasjonskapslene eller andre personopplysninger kjent for ConnectOpinions vil bli videresendt eller solgt til tredjepart.

 

Lagringsperiode for dataene dine

ConnectOpinions lagrer dataene dine så lenge du er medlem av panelet. Når du har avregistrert medlemskapet, stopper ConnectOpinions behandlingen av dine personlige data. Dataene som er kjent for ConnectOpinions er senere makulert. Dette betyr at dataene ikke lenger kan leses, men kan fortsatt brukes til å demonstrere at alle mottakere av meldinger fra ConnectOpinions har gitt forhåndsgodkjenning for dette. Etter fem år, etter avslutning av lagringsperioden, blir medlemmet helt fjernet fra panelet. Denne oppbevaringsperioden rådes av forbruker- og markedsledelsen. På denne måten kan vi demonstrere at alle mottakere av meldinger fra ConnectOpinions har gitt forhåndsgodkjenning.

 

Beskyttelse av dataene dine

For å beskytte dine personlige data har vi tatt passende tekniske og organisatoriske tiltak. På denne måten er dine personopplysninger beskyttet mot tap eller enhver form for ulovlig behandling. Disse sikkerhetstiltakene inkluderer blant annet bruk av de kryptografiske protokollene SSL (secure socket layer) / TLS (transport layer security) og andre krypteringsmetoder. Ved avregistrering blir personlig data for den berørte personen kryptografisk makulert med SHA256-algoritmen. Ved makulering blir informasjon som normalt alle kan lese, blir gjort uleselig. I tillegg er det praktisk talt umulig å hente den opprinnelige informasjonen, på grunn av kodens kryptografiske egenskaper.

 

Hvilke rettigheter har du?

Personopplysningsloven gir medlemmene mer kontroll over deres personlige data. Nedenfor finner du de rettighetene du har som panelmedlem i ConnectOpinions, basert på punktene som kjennetegner lov om behandling av personopplysninger:

 

Rett til gjennomgang

Som panelmedlem har du rett til å spørre hvilke av opplysningene dine som brukes og til å se gjennom disse opplysningene. ConnectOpinions deler disse dataene i gjenopprettelige data og ikke- gjenopprettelige data.

 

Gjenopprettelige data

Medlemmer av ConnectOpinions har rett til å gjennomgå sine egne personopplysninger. ConnectOpinions behandler bare data som du selv har gitt. På ConnectOpinions behandler vi følgende data:

  • Navn og adresse
  • e-post
  • Telefonnummer
  • Registreringstidspunktet

I tillegg behandler vi også ditt IBAN nummer (for betaling) og profilspørreskjemaet, forutsatt at du har fullført dette.

Du kan alltid se gjennom og endre denne informasjonen i kontoen din. Du kan gjøre dette ved å logge inn med dine personlige innloggingsdetaljer og velge headerprofilen i menyen. Kontonumre ødelegges umiddelbart etter at betalingen er overført, i samsvar med retningslinjene i personopplysningsloven

 

Ikke- gjenopprettelige data

Når du er medlem i ConnectOpinions, godtar du at du ønsker å delta i undersøkelser av våre kunder. ConnectOpinions skjermer sine kunder og samarbeider kun i markedsundersøkelser. Kundene er hovedsakelig markedsundersøkelsesbyråer, konsulentselskaper, utdanningsinstitusjoner og andre lignende parter. ConnectOpinions samarbeider aldri i kommersielle spørreskjemaer som er ment for å selge produkter og / eller tjenester til deg.

Via invitasjon fra ConnectOpinions henvises det til spørreskjemaet til undersøkelsen (kunden). Dette gjøres anonymt, basert på din unike "bruker-ID". Skjemaet er fylt ut anonymt og direkte for undersøkelsen (kunden) ConnectOpinions behandler ikke disse dataene. Retten til gjennomgang omfatter derfor ikke tilgang til anonyme svar som brukes til statistisk forskning og alle data du gir til kundene.

 

Rett til å protestere / begrense behandlingen / bli glemt

Hvert panelmedlem har rett til å protestere, begrense behandlingen og "å bli glemt". Ved appell til en av disse rettighetene vil ConnectOpinions avregistrere panelmedlemmet. Så snart et panelmedlem er avregistrert fra panelet, blir dataene til dette medlemmet ''makulert". Dette betyr at dataene ikke lenger kan leses, men kan fortsatt brukes til å demonstrere at alle mottakere av meldinger fra ConnectOpinions har gitt forhåndsgodkjenning for å motta e-post. Etter fem år, etter avslutning av lagringsperioden, diskutert ovenfor, vil medlemmet bli helt fjernet fra panelet. Dette gjelder bare data som behandles av ConnectOpinions.

 

Justeringer

Denne personvernerklæringen kan justeres. Hvis ConnectOpinions gjennomfører tilpasninger av policyregler, retningslinjer eller andre forhold som er henvist til eller inkludert i denne personvernerklæringen, vil ConnectOpinions kunngjøre den justerte versjonen på nettsiden eller via e-post. Vi anbefaler deg å regelmessig sjekke våre personvernregler. Hvis du ikke er enig med justeringene, kan du velge å si opp avtalen med ConnectOpinions.

 

Kontakt

ConnectOpinions gjør alt vi kan for å håndtere enhver klage så godt som mulig, og å løse det til medlemenes tilfredshet. Hvis du har noen spørsmål eller kommentarer angående vår personvernerklæring, vennligst kontakt oss via info@connectopinions-norge.eu eller via vårt kontaktskjema.

ConnectOpinions - NO bruker informasjonskapsler. Ved å bruke dette nettstedet eller ved å klikke på samtykke til venstre, samtykker du i bruk av informasjonskapsler og innsamling av informasjon på grunnlag av oss og tredjeparter.